Přihlášení

Citát na den


Uživatelů
2
Články
18
Počet zobrazení článků
80909

ÚVODNÍ STRANA

Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn

ÚMYSLY PROCESÍ:
- za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii,
- za ochranu rodiny a manželství jako svazku muže a ženy,
- za odčinění hříchů potratu a návrat lidstva k Božím přikázáním,
- za svatost kněží a zachování pravé katolické víry,
- za pokoj a mír v lidských srdcích a na celém světě.

A také jako poděkování za neschválení Istanbulské úmluvy senátem ČR.

ORGANIZACE POUTĚ:
21:00 hod – zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova),
00:00 hod – Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýnu - hlavní celebrant Mons. Antonín Basler

- Po skončení Mše svaté bude následovat odvoz poutníků autobusem na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem.
- Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýnu od 21:30 hod. Na Svatý Hostýn je vyveze autobus před zahájením procesí.
- Pro ty, co budou chtít vzdát úctu Svátostnému Ježíši - nezapomeňte si vzít podložky pod kolena.
- Po svatém přijímání se opět pomodlíme modlitbu Svatého otce Benedikta XVI. k Pražskému Jezulátku - vezměte si z domu obrázky Jezulátka s modlitbou.

Procesi