Přihlášení

Citát na den


Uživatelé
2
Články
18
Počet zobrazených článků
24339

Uncategorised

Běžný režim Bohoslužeb v naší farnosti

  Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků.

Proto od 11.5.2020 bude běžný režim bohoslužeb v naší farnosti:

                                                     - ve čtvrtek v 18:00 v kostele

                                                     - v neděli od 7:30 v kostele (od 17.5.)

 Emil Matušů, SDB – tel. 603 426 049

Dále platí hygienické příkazy:

                                                     - při vstupu do kostela možnost dezinfekce rukou

                                                     - povinná rouška

                                                     - v lavici budeme sedět ve větších odstupech

                                                     - v kropenkách nebude svěcená voda

                                                     - při pozdravení pokoje se nebudou podávat ruce

                                                     - sv. přijímání se bude podávat pouze na ruku

 

 

Mše svaté v Hodině milosrdenství ve Slavkovicích

Upozorňujeme Vás na výzvu otců palottinů ze Slavkovic, se kterou se můžete seznámit po rozkliknutí přiloženého dokumentu.

O poutním kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích najdete více informací na www.slavkovice.cz

Slavk

Slovo českých a moravských biskupů ke krizovému opatření Vlády České republiky z 16. března 2020

Drazí bratři a sestry,

   situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

   Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné, – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

  Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

   Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16.března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

Nabídněte svůj čas nemocným, vybízí arcibiskupství

  Jedním ze skutků milosrdenství je navštěvovat nemocné. Ten, kdo byl někdy dlouhodoběji nemocný a zakusil tíhu náhlé bezmoci, odkázanosti na pomoc druhých i hloubku obav a úzkostí spojených s vážnou nemocí, má za sebou cennou zkušenost, která jej může vybízet k této formě služby.

LogoCPP

  K osvojení potřebných znalostí a dovedností připravilo arcidiecézní Centrum pro pastoraci nemocných formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin přednášek a cvičení a 4 hodin praxe v nemocnici. Uskuteční se v Olomouci v Arcibiskupském paláci o sobotách 29. února, 7. března, 21. března a 4. dubna 2020 a nabídne vhled do témat, jako je uvedení do duchovního života, základy křesťanské etiky, základy religionistiky, úvod do liturgiky, pastorace a spiritualita nemocných a umírajících, organizace zdravotnictví a nemocnice nebo Komunikace s nemocným. Celý kurz pak zakončí pohovor k ověření získaných znalostí a dovedností.

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. února u Romana Nehery, tel. 604 472 307, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Symbolické kurzovné k úhradě provozních nákladů činí 150 Kč.